Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 22 chỗ nghỉ.

 • A Chau Hotel
 • Vinh Tay 1, Nui Sam Ward, Châu Đốc, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
 • Bao Bao Hotel
 • 128 Trung Nu Vuong (extended), Châu Đốc, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
 • Chi Nguyen Hotel
 • No. 01, 30/4 Street, Chau Phu B Ward, Châu Đốc, Việt Nam
357,085 ↔ 951,092 VND
 • Dai Loi Hotel
 • 68-70-72 Nguyen Van Thoai, Ward A, Châu Đốc, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
 • Dong Xanh Hotel
 • 227 Nguyen Tri Phuong, Hoa Binh, Vinh My Ward, Châu Đốc, Việt Nam
252,416 ↔ 406,991 VND
296,580 ↔ 627,810 VND
230,344 ↔ 738,250 VND
729,417 ↔ 1,820,310 VND
498,872 ↔ 1,009,207 VND
583,647 ↔ 1,621,502 VND
 • Hue Binh Hotel
 • Tan Lo Kieu Luong, Nui Sam Ward, Châu Đốc, Việt Nam
1,069,451 ↔ 1,069,451 VND
517,401 ↔ 627,810 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
318,676 ↔ 407,007 VND
 • Song Hao Hotel
 • Lot 162-163C Trung Vuong Commercial Residence, Thu Khoa Huan, Châu Đốc, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
Liên hệ để được giá tốt nhất!
200,000 ↔ 400,000 VND
296,580 ↔ 517,401 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
1,996,896 ↔ 3,145,162 VND
< 1 2 >