Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 32 chỗ nghỉ.

 • A Chau Hotel
 • Vinh Tay 1, Nui Sam Ward, Châu Đốc, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
 • An Thanh Hung
 • Vinh Dong, Nui Sam Ward, Châu Đốc, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
 • Bao Bao Hotel
 • 128 Trung Nu Vuong (extended), Châu Đốc, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
 • Dai Loi Hotel
 • 68-70-72 Nguyen Van Thoai, Ward A, Châu Đốc, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
 • Dong Bao Hotel
 • 21 Phan Van Vang, Chau Quoi 3, Châu Đốc, Việt Nam
219,293 ↔ 671,974 VND
296,580 ↔ 627,810 VND
583,647 ↔ 1,621,502 VND
 • Hue Binh Hotel
 • Tan Lo Kieu Luong, Nui Sam Ward, Châu Đốc, Việt Nam
1,069,451 ↔ 1,069,451 VND
517,401 ↔ 627,810 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
307,622 ↔ 649,892 VND
671,974 ↔ 959,041 VND
 • Phu Thong
 • Opposite Chua Xu Lady Temple's backdoor, Chau Thi Te (Lady Temple backdoor street), Nui Sam, Châu Đốc, Việt Nam
230,334 ↔ 1,444,846 VND
 • Phu Vinh Hotel
 • Lot B1, National Road 91, Nui Sam Ward, Châu Đốc, Việt Nam
421,229 ↔ 973,753 VND
225,928 ↔ 477,672 VND
 • Song Hao Hotel
 • Lot 162-163C Trung Vuong Commercial Residence, Thu Khoa Huan, Châu Đốc, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
Liên hệ để được giá tốt nhất!
200,000 ↔ 400,000 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
1,996,896 ↔ 3,145,162 VND
< 1 2 >