Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 33 chỗ nghỉ.

 • A Chau Hotel
 • Vinh Tay 1, Nui Sam Ward, Châu Đốc, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
 • An Thanh Hung
 • Vinh Dong, Nui Sam Ward, Châu Đốc, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
 • Bao Bao Hotel
 • 128 Trung Nu Vuong (extended), Châu Đốc, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
 • Dai Loi Hotel
 • 68-70-72 Nguyen Van Thoai, Ward A, Châu Đốc, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
 • Dong Bao Hotel
 • 21 Phan Van Vang, Chau Quoi 3, Châu Đốc, Việt Nam
221,508 ↔ 678,762 VND
299,576 ↔ 634,152 VND
589,542 ↔ 1,637,881 VND
 • Hue Binh Hotel
 • Tan Lo Kieu Luong, Nui Sam Ward, Châu Đốc, Việt Nam
1,080,254 ↔ 1,080,254 VND
522,627 ↔ 634,152 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
310,729 ↔ 656,457 VND
678,762 ↔ 968,728 VND
 • Phu Thong
 • Opposite Chua Xu Lady Temple's backdoor, Chau Thi Te (Lady Temple backdoor street), Nui Sam, Châu Đốc, Việt Nam
232,661 ↔ 1,459,440 VND
 • Phu Vinh Hotel
 • Lot B1, National Road 91, Nui Sam Ward, Châu Đốc, Việt Nam
425,484 ↔ 983,589 VND
482,497 VND
 • Song Hao Hotel
 • Lot 162-163C Trung Vuong Commercial Residence, Thu Khoa Huan, Châu Đốc, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
Liên hệ để được giá tốt nhất!
Liên hệ để được giá tốt nhất!
Liên hệ để được giá tốt nhất!
2,017,067 ↔ 3,176,931 VND
< 1 2 >