Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 104 chỗ nghỉ.

715,560 ↔ 1,050,085 VND
  • Green Village
  • Khanh Binh Area, Phu Thu Ward, Cai Rang District, Cần Thơ, Việt Nam
918,505 ↔ 1,224,019 VND
604,051 VND
530,456 ↔ 869,441 VND
1,112,530 ↔ 4,658,501 VND
1,836,722 VND
2,611,205 VND
247,224 VND
559,448 ↔ 1,633,480 VND
615,202 VND
1,631,657 VND
1,719,136 VND
4,229,142 VND
  • Spring Hotel
  • 22, Khu Dan Cu so 9, 30/4, Cần Thơ, Việt Nam
2,816,475 VND
314,129 VND
  • Tay Ho Hotel
  • Number 42 Hai Ba Trung, Cần Thơ, Việt Nam
765,828 VND
  • Thanh Dat Resort
  • 95/4 Nguyen Van Cu Street, alley LienTo 14-13-12-11-10, Cần Thơ, Việt Nam
939,906 VND
2,862,099 VND
2,388,188 VND
  • Viet Phuc Hotel
  • 43 Residence area number 9, Xuan Khanh, Ninh Kieu, Cần Thơ, Việt Nam
302,978 ↔ 302,978 VND
< 1 2 3 4 5 6 >