Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 26 chỗ nghỉ.

 • A Chau Hotel
 • Vinh Tay 1, Nui Sam Ward, Châu Đốc, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
 • An Thanh Hung
 • Vinh Dong, Nui Sam Ward, Châu Đốc, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
 • Bao Bao Hotel
 • 128 Trung Nu Vuong (extended), Châu Đốc, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
 • Dai Loi Hotel
 • 68-70-72 Nguyen Van Thoai, Ward A, Châu Đốc, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
 • Dong Bao Hotel
 • 21 Phan Van Vang, Chau Quoi 3, Châu Đốc, Việt Nam
221,508 ↔ 678,762 VND
 • Dong Xanh Hotel
 • 227 Nguyen Tri Phuong, Hoa Binh, Vinh My Ward, Châu Đốc, Việt Nam
254,966 ↔ 411,102 VND
299,576 ↔ 634,152 VND
589,542 ↔ 1,637,881 VND
 • Hue Binh Hotel
 • Tan Lo Kieu Luong, Nui Sam Ward, Châu Đốc, Việt Nam
1,080,254 ↔ 1,080,254 VND
522,627 ↔ 634,152 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
310,729 ↔ 656,457 VND
678,762 ↔ 968,728 VND
 • Phu Thong
 • Opposite Chua Xu Lady Temple's backdoor, Chau Thi Te (Lady Temple backdoor street), Nui Sam, Châu Đốc, Việt Nam
232,661 ↔ 1,459,440 VND
 • Phu Vinh Hotel
 • Lot B1, National Road 91, Nui Sam Ward, Châu Đốc, Việt Nam
425,484 ↔ 983,589 VND
 • Song Hao Hotel
 • Lot 162-163C Trung Vuong Commercial Residence, Thu Khoa Huan, Châu Đốc, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
Liên hệ để được giá tốt nhất!
299,576 ↔ 522,627 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
2,017,067 ↔ 3,176,931 VND
< 1 2 >