Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 231 chỗ nghỉ.

375,306 ↔ 678,309 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
473,838 ↔ 1,021,714 VND
549,252 ↔ 1,534,639 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
  • Dai A Hotel
  • 51 Yen Bai Street, Hai Chau District, Đà Nẵng, Việt Nam
560,902 ↔ 684,120 VND
  • Furama Resort Danang
  • 105 Vo Nguyen Giap Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Đà Nẵng, Việt Nam
5,111,129 ↔ 31,343,406 VND
  • Fusion Maia Resort
  • Vo Nguyen Giap Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Đà Nẵng, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
Liên hệ để được giá tốt nhất!
1,339,956 ↔ 7,574,449 VND
  • Hoa Viet Hotel
  • 8 Phan Dinh Phung Street, Hai Chau District, Đà Nẵng, Việt Nam
526,808 ↔ 818,588 VND
897,788 ↔ 1,287,283 VND
6,404,027 ↔ 10,705,038 VND
539,483 ↔ 671,974 VND
629,829 ↔ 1,485,197 VND
1,855,350 ↔ 4,027,062 VND
4,160,934 ↔ 5,574,184 VND
  • Stargazer Hotel
  • 77 Tran Phu Street, Hai Chau District, Đà Nẵng, Việt Nam
414,584 ↔ 451,155 VND
841,034 ↔ 1,580,650 VND
643,500 ↔ 1,139,061 VND
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >