Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 5 chỗ nghỉ.

266,831 ↔ 597,514 VND
1,093,770 ↔ 1,093,770 VND
304,271 ↔ 1,612,583 VND
  • Jungleman Homestay
  • Duong K8, thon Chang, xa Phuong Thien (near Ha Giang Bus Station), Hà Giang, Việt Nam
95,544 ↔ 315,810 VND
484,728 ↔ 1,093,770 VND