Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 744 chỗ nghỉ.

490,969 ↔ 1,138,768 VND
1,063,320 ↔ 2,904,014 VND
2,884,653 ↔ 6,395,755 VND
580,000 ↔ 1,375,841 VND
65,097 ↔ 984,603 VND
965,656 ↔ 6,632,202 VND
214,729 ↔ 581,754 VND
  • Hanoi Hotel
  • D8 Giang Vo Street, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
  • Hanoi Street Hotel
  • 1 Cam Chi, Hang Bong Street, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
464,114 ↔ 1,280,286 VND
  • Hotel Nikko Hanoi
  • 84 Tran Nhan Tong Street, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
2,706,217 ↔ 5,141,411 VND
3,000,128 ↔ 12,489,042 VND
1,600,629 ↔ 2,609,472 VND
2,512,478 ↔ 6,623,489 VND
1,785,451 ↔ 4,638,764 VND
2,643,293 ↔ 6,466,376 VND
  • Pod Hotel
  • 53 Hang Chieu Street, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
85,421 ↔ 651,414 VND
2,454,373 ↔ 6,894,916 VND
1,807,397 ↔ 3,989,069 VND
1,524,457 ↔ 3,103,403 VND
282,462 ↔ 1,473,818 VND