Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 9 chỗ nghỉ.

  • Beach Bar Hue Hotel
  • Thuan An Beach, Xuan An, Phu Thuan Village, Phu Vang, Thôn Thái Dương Hạ (1), Việt Nam
164,095 ↔ 760,333 VND
531,163 ↔ 531,163 VND
1,157,759 VND
671,963 VND
252,902 ↔ 4,173,672 VND
1,731,882 VND
  • Star Hotel Hai Duong
  • Lot 62, 26 Do Thi Phia Dong, Block 1, Hai Tan Ward, Hải Dương, Việt Nam
406,983 VND
1,113,596 VND
1,621,565 ↔ 2,946,535 VND