Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 45 chỗ nghỉ.

401,780 ↔ 521,047 VND
1,994,490 ↔ 3,956,261 VND
767,969 ↔ 963,942 VND
766,674 ↔ 2,295,663 VND
966,123 ↔ 2,033,694 VND
  • Diamond Hotel
  • 82 Phuong Luu 1, Dong Hai 1 ward, Hai An District, Hải Phòng, Việt Nam
477,547 ↔ 477,547 VND
239,872 ↔ 353,163 VND
701,055 ↔ 1,712,652 VND
611,248 ↔ 885,449 VND
1,712,652 ↔ 2,800,243 VND
527,402 ↔ 2,118,578 VND
948,637 ↔ 1,891,697 VND
1,055,565 ↔ 1,712,652 VND
644,320 ↔ 813,803 VND
2,131,817 ↔ 4,851,165 VND
2,255,314 ↔ 5,349,132 VND
  • Rose Hotel
  • 36/384 Lach Tray, Hải Phòng, Việt Nam
324,106 ↔ 642,989 VND
1,526,329 ↔ 2,392,396 VND
262,530 ↔ 410,535 VND
3,378,185 ↔ 3,378,185 VND
< 1 2 3 >