Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 22 chỗ nghỉ.

1,974,545 ↔ 3,916,698 VND
759,007 ↔ 2,272,706 VND
1,553,178 ↔ 2,340,162 VND
582,920 ↔ 899,205 VND
956,462 ↔ 2,013,357 VND
694,044 ↔ 1,695,525 VND
  • Holiday Hotel
  • 50/333 Van Cao, Dang Lan, Hải Phòng, Việt Nam
437,898 ↔ 642,525 VND
1,695,525 ↔ 2,772,241 VND
522,128 ↔ 2,097,392 VND
  • Kim Thoa Hotel
  • 185 Nguyen Duc Canh, Le Chan, Hải Phòng, Việt Nam
318,656 ↔ 575,069 VND
939,151 ↔ 1,872,780 VND
1,045,009 ↔ 1,695,525 VND
2,232,761 ↔ 5,295,641 VND
1,511,066 ↔ 2,368,472 VND
259,905 ↔ 406,430 VND
2,266,868 ↔ 3,146,654 VND
  • Son Vu Hotel
  • 177 - 179 Van Cao, Hải Phòng, Việt Nam
506,652 ↔ 697,320 VND
3,344,403 ↔ 3,344,403 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
Liên hệ để được giá tốt nhất!
< 1 2 >