Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 40 chỗ nghỉ.

397,762 ↔ 515,837 VND
1,974,545 ↔ 3,916,698 VND
760,289 ↔ 954,303 VND
759,007 ↔ 2,272,706 VND
956,462 ↔ 2,013,357 VND
  • Diamond Hotel
  • 82 Phuong Luu 1, Dong Hai 1 ward, Hai An District, Hải Phòng, Việt Nam
472,772 ↔ 472,772 VND
237,473 ↔ 349,631 VND
694,044 ↔ 1,695,525 VND
605,136 ↔ 876,595 VND
1,695,525 ↔ 2,772,241 VND
522,128 ↔ 2,097,392 VND
939,151 ↔ 1,872,780 VND
1,045,009 ↔ 1,695,525 VND
637,877 ↔ 805,665 VND
2,110,499 ↔ 4,802,653 VND
2,232,761 ↔ 5,295,641 VND
1,511,066 ↔ 2,368,472 VND
259,905 ↔ 406,430 VND
3,344,403 ↔ 3,344,403 VND
1,122,428 ↔ 1,581,042 VND
< 1 2 >