Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 459 chỗ nghỉ.

1,087,476 ↔ 2,513,165 VND
 • First Hotel
 • 18 Hoang Viet, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
1,447,272 ↔ 2,364,896 VND
2,754,812 ↔ 18,521,133 VND
1,802,270 ↔ 3,199,913 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
Liên hệ để được giá tốt nhất!
 • Kingston Hotel
 • 52-54 Thu Khoa Huan, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
902,025 ↔ 1,580,547 VND
 • Liberty 2 Hotel
 • 129-133 Ham Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
1,330,459 ↔ 2,380,725 VND
1,929,963 ↔ 4,074,396 VND
1,067,725 ↔ 2,542,529 VND
 • Liberty Saigon Greenview
 • 187 Pham Ngu Lao, Pham Ngu Lao Ward, District 1 , Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
1,119,213 ↔ 2,645,062 VND
1,325,091 ↔ 2,600,582 VND
3,607,794 ↔ 7,294,564 VND
 • Rex Hotel
 • 141 Nguyen Hue Blvd, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
3,177,649 ↔ 4,929,561 VND
1,723,111 ↔ 3,736,403 VND
 • Saigon Star Hotel
 • 204 Nguyen Thi Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
880,043 ↔ 1,240,376 VND
 • Sen Viet Hotel
 • 33 Cao Thang, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
1,172,813 ↔ 2,208,771 VND
3,014,187 ↔ 8,332,295 VND
1,565,830 ↔ 2,836,560 VND
1,627,905 ↔ 5,620,989 VND