Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 35 chỗ nghỉ.

143,447 ↔ 143,447 VND
777,737 ↔ 2,462,809 VND
  • Hoa Dao Hotel
  • Tan Thinh Ward - Comercial Area, Hòa Bình, Việt Nam
583,443 VND
745,707 ↔ 1,080,296 VND
247,093 ↔ 2,530,180 VND
2,273,662 ↔ 4,749,619 VND
  • Mai Chau Family Homestay
  • Long Village (Kha Ngoc Luyen), Van Mai Commune, Mai Chau Town, Hoa Binh, Mai Châu, Việt Nam
411,118 ↔ 4,426,183 VND
299,589 ↔ 299,589 VND
98,835 ↔ 165,753 VND
  • Mai Chau Lodge
  • Mai Chau Town, Hoa Binh Province, Mai Châu, Việt Nam
2,562,747 ↔ 2,562,747 VND
857,237 ↔ 1,191,825 VND
1,303,355 ↔ 1,749,473 VND
857,237 ↔ 1,080,296 VND
  • Mai Chau Villas
  • Cha Lang village, Mai Hich commune, Mai Châu, Việt Nam
2,148,303 ↔ 2,148,303 VND
143,447 ↔ 143,447 VND
968,766 ↔ 1,861,003 VND
  • Phu Gia Hotel
  • Phu Thanh Phat Trade Center Area - 129 Le Thanh Ton, Hòa Bình, Việt Nam
633,188 VND
1,513,108 ↔ 6,210,656 VND
165,753 ↔ 589,566 VND
121,133 ↔ 121,133 VND
< 1 2 >