Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 33 chỗ nghỉ.

142,013 ↔ 142,013 VND
 • Hoa Dao Hotel
 • Tan Thinh Ward - Comercial Area, Hòa Bình, Việt Nam
577,609 VND
738,250 ↔ 1,069,493 VND
244,622 ↔ 2,504,878 VND
 • Mai Chau Ecohome
 • Ban Buoc, xa Xam Khoe, huyen Mai Chau, tinh Hoa Binh, Bản Ngoa, Việt Nam
75,747 ↔ 75,747 VND
2,250,925 ↔ 4,702,123 VND
 • Mai Chau Family Homestay
 • Long Village (Kha Ngoc Luyen), Van Mai Commune, Mai Chau Town, Hoa Binh, Mai Châu, Việt Nam
407,007 ↔ 4,381,921 VND
296,593 ↔ 296,593 VND
97,847 ↔ 164,095 VND
 • Mai Chau Lodge
 • Mai Chau Town, Hoa Binh Province, Mai Châu, Việt Nam
2,537,120 ↔ 2,537,120 VND
848,665 ↔ 1,179,907 VND
1,290,321 ↔ 1,731,978 VND
848,665 ↔ 1,069,493 VND
 • Mai Chau Villas
 • Cha Lang village, Mai Hich commune, Mai Châu, Việt Nam
2,126,820 ↔ 2,126,820 VND
142,013 ↔ 142,013 VND
959,078 ↔ 1,842,393 VND
 • Phu Gia Hotel
 • Phu Thanh Phat Trade Center Area - 129 Le Thanh Ton, Hòa Bình, Việt Nam
626,856 VND
1,497,977 ↔ 6,148,549 VND
164,095 ↔ 583,670 VND
119,922 ↔ 119,922 VND
< 1 2 >