Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 149 chỗ nghỉ.

 • Bamboo Cottages
 • Vung Bau Bay, Cua Can Village, Kien Giang , Cửa Cạn, Việt Nam
2,063,142 ↔ 2,063,142 VND
 • Cassia Cottage
 • Khu Pho 7, Tran Hung Dao, Dương Đông, Việt Nam
650,326 ↔ 9,848,685 VND
7,750,874 ↔ 14,066,865 VND
1,807,259 ↔ 2,426,178 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
1,353,353 VND
2,337,168 ↔ 5,280,871 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
 • Kim Hoa Resort
 • 88/2 Tran Hung Dao, Duong Dong, Dương Đông, Việt Nam
1,249,916 ↔ 2,396,493 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
 • Langchia Village
 • Cua Lap Hamlet - Duong To Commune, Dương Đông, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
803,284 ↔ 1,525,112 VND
2,376,192 ↔ 5,502,607 VND
 • River Hotel
 • B3 Block, Tran Hau Business, Ha Tien, Hà Tiên, Việt Nam
2,350,169 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
2,461,006 VND
238,330 ↔ 441,363 VND
 • Sunny Resort
 • 121/1 Tran Hung Dao, Dương Đông, Việt Nam
171,686 ↔ 351,692 VND
4,389,865 VND
1,592,783 ↔ 2,156,711 VND
< 1 2 3 4 5 6 7 8 >