Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 130 chỗ nghỉ.

1,025,327 ↔ 4,357,555 VND
721,710 ↔ 721,710 VND
495,339 ↔ 760,333 VND
549,533 ↔ 1,364,518 VND
583,670 ↔ 1,555,316 VND
329,718 ↔ 550,546 VND
848,665 ↔ 2,615,293 VND
1,014,079 ↔ 3,497,912 VND
  • Legend Hotel
  • 11 Muong Hoa Road, Sapa Town, Lao Cai, Sa Pa, Việt Nam
495,339 ↔ 672,001 VND
340,759 ↔ 627,835 VND
627,835 ↔ 1,621,565 VND
804,499 ↔ 1,246,156 VND
848,665 ↔ 1,731,978 VND
75,765 ↔ 517,422 VND
591,252 ↔ 1,947,474 VND
694,084 ↔ 1,179,907 VND
878,139 ↔ 2,451,265 VND
561,587 ↔ 561,587 VND
3,158,100 ↔ 3,158,100 VND
3,427,941 ↔ 3,639,937 VND
< 1 2 3 4 5 6 7 >