Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 24 chỗ nghỉ.

473,275 ↔ 561,611 VND
142,013 ↔ 142,013 VND
164,095 ↔ 164,095 VND
738,250 ↔ 1,069,493 VND
97,847 ↔ 362,841 VND
2,250,925 ↔ 4,702,123 VND
  • Mai Chau Family Homestay
  • Long Village (Kha Ngoc Luyen), Van Mai Commune, Mai Chau Town, Hoa Binh, Mai Châu, Việt Nam
407,007 ↔ 4,381,921 VND
296,593 ↔ 296,593 VND
97,847 ↔ 164,095 VND
  • Mai Chau Lodge
  • Mai Chau Town, Hoa Binh Province, Mai Châu, Việt Nam
2,537,120 ↔ 2,537,120 VND
848,665 ↔ 1,179,907 VND
1,290,321 ↔ 1,731,978 VND
848,665 ↔ 1,069,493 VND
  • Mai Chau Villas
  • Cha Lang village, Mai Hich commune, Mai Châu, Việt Nam
2,126,820 ↔ 2,126,820 VND
142,013 ↔ 142,013 VND
959,078 ↔ 1,842,393 VND
164,095 ↔ 164,095 VND
1,497,977 ↔ 6,148,549 VND
164,095 ↔ 583,670 VND
119,930 ↔ 119,930 VND
< 1 2 >