Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 103 chỗ nghỉ.

  • AIQ Hotel
  • Ly Thuong Kiet Street, Ninh Bình, Việt Nam
287,121 ↔ 486,048 VND
1,481,802 ↔ 1,481,802 VND
3,478,347 ↔ 5,842,820 VND
  • Gold Hotel
  • An Hoa Street, Ninh Bình, Việt Nam
492,229 ↔ 741,918 VND
380,780 ↔ 380,780 VND
1,206,662 ↔ 3,505,738 VND
261,362 ↔ 603,992 VND
118,507 ↔ 621,849 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
388,504 ↔ 626,313 VND
760,239 ↔ 1,318,268 VND
1,452,194 ↔ 2,824,944 VND
470,065 ↔ 1,395,231 VND
380,780 ↔ 849,524 VND
269,175 ↔ 537,028 VND
1,720,048 VND
1,228,983 ↔ 3,528,059 VND
478,993 ↔ 648,634 VND
291,496 ↔ 291,496 VND
470,065 ↔ 983,451 VND
< 1 2 3 4 5 6 >