Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 58 chỗ nghỉ.

  • AIQ Hotel
  • Ly Thuong Kiet Street, Ninh Bình, Việt Nam
284,250 ↔ 481,188 VND
  • Bai Dinh Hotel
  • Bai Dinh Pagoda Area, Gia Sinh Village, Ninh Bình, Việt Nam
1,101,784 ↔ 10,946,406 VND
3,443,564 ↔ 5,784,392 VND
310,679 ↔ 376,972 VND
1,194,595 ↔ 3,470,681 VND
258,748 ↔ 597,952 VND
117,322 ↔ 615,631 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
1,238,791 ↔ 2,498,373 VND
465,364 ↔ 1,381,279 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
642,148 ↔ 1,526,064 VND
310,679 ↔ 399,070 VND
266,483 ↔ 465,364 VND
620,050 ↔ 1,282,988 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
266,483 ↔ 531,658 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
1,216,693 ↔ 3,492,778 VND
  • Van Giang Hotel
  • No. 65, Street 4, Quarter 4, Dong Thanh, Ninh Bình, Việt Nam
556,628 ↔ 672,201 VND
< 1 2 3 >