Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 146 chỗ nghỉ.

  • AIQ Hotel
  • Ly Thuong Kiet Street, Ninh Bình, Việt Nam
284,250 ↔ 481,188 VND
1,466,984 ↔ 1,466,984 VND
3,443,564 ↔ 5,784,392 VND
  • Gold Hotel
  • An Hoa Street, Ninh Bình, Việt Nam
487,307 ↔ 734,499 VND
376,972 ↔ 376,972 VND
1,194,595 ↔ 3,470,681 VND
258,748 ↔ 597,952 VND
117,322 ↔ 615,631 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
384,619 ↔ 620,050 VND
752,637 ↔ 1,305,085 VND
1,437,672 ↔ 3,296,695 VND
465,364 ↔ 1,381,279 VND
376,972 ↔ 841,029 VND
266,483 ↔ 531,658 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
1,216,693 ↔ 3,492,778 VND
474,203 ↔ 642,148 VND
288,581 ↔ 288,581 VND
465,364 ↔ 973,616 VND
< 1 2 3 4 5 6 7 8 >