Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 3 chỗ nghỉ.

10,715,020 ↔ 25,428,597 VND
11,292,070 ↔ 19,934,844 VND
17,348,167 ↔ 56,618,428 VND