Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 123 chỗ nghỉ.

1,099,360 ↔ 1,386,452 VND
  • Canary Hotel
  • 37 Nguyen Cong Tru Street, Huế, Việt Nam
362,861 ↔ 694,121 VND
654,369 ↔ 1,989,344 VND
826,624 ↔ 1,687,898 VND
1,025,380 ↔ 1,202,051 VND
775,168 ↔ 2,508,537 VND
97,854 ↔ 495,364 VND
848,708 ↔ 881,834 VND
1,983,825 ↔ 10,322,721 VND
3,638,352 ↔ 13,305,379 VND
274,525 ↔ 804,540 VND
990,257 ↔ 2,330,541 VND
2,217,913 ↔ 8,412,460 VND
424,696 ↔ 760,372 VND
  • Sports 1 Hotel
  • 15 Pham Ngu Lao Street, Phu Hoi Ward, Huế, Việt Nam
340,777 ↔ 434,634 VND
296,830 ↔ 848,708 VND
620,851 ↔ 1,216,982 VND
318,693 ↔ 804,540 VND
499,782 ↔ 985,628 VND
318,693 ↔ 583,701 VND
< 1 2 3 4 5 6 7 >