Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 40 chỗ nghỉ.

384,924 ↔ 583,670 VND
 • Hung Hieu
 • 540A-542 Ap Bac, Mỹ Tho, Việt Nam
318,676 ↔ 892,830 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
274,510 ↔ 429,090 VND
 • M Hotel
 • 07 Le Van Duyet, Mỹ Tho, Việt Nam
362,841 ↔ 517,422 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
1,047,237 ↔ 1,731,695 VND
407,007 ↔ 848,665 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
230,344 ↔ 230,344 VND
384,924 VND
627,835 VND
495,339 VND
 • Tan Duy Hotel
 • No.208 27 Thang 4 Street, Phuoc Tien, Phuoc Buu, Xuyen Moc District, Ấp Bắc, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
230,344 ↔ 407,007 VND
 • Tan Loc
 • 9A Ap Bac, Mỹ Tho, Việt Nam
197,220 ↔ 307,635 VND
384,857 ↔ 8,355,490 VND
1,175,829 ↔ 3,829,850 VND
 • Thu Khoi Hotel
 • 222-224 Hung Vuong extended, Dao Thanh Distrcit, Mỹ Tho, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
 • Van Phuc
 • 353 Crossroad Highway 50, Long Hoa A, Dao Thanh, Ðạo Thành, Việt Nam
495,319 VND
< 1 2 >