Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 20 chỗ nghỉ.

 • An Tam Villa
 • 18A Nam Ky Khoi Nghia, Trà Vinh, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
Liên hệ để được giá tốt nhất!
Liên hệ để được giá tốt nhất!
344,201 ↔ 478,036 VND
299,589 ↔ 455,730 VND
 • Hai Duong Hotel
 • 14 2 Thang 9, ward 1, Duyen Hai Town, Trà Vinh, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
232,671 ↔ 232,671 VND
366,506 ↔ 598,488 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
Liên hệ để được giá tốt nhất!
Liên hệ để được giá tốt nhất!
Liên hệ để được giá tốt nhất!
Liên hệ để được giá tốt nhất!
Liên hệ để được giá tốt nhất!
 • Rung Duong Hotel
 • Ba Dong Beach Resort, Con Trung Hamlet, Truong Long Hoa Commune, Ba Ðông, Việt Nam
639,975 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
 • Toan Vinh Hotel
 • Area 4, Duyen Hai Town, Duyen Hai Province, Ba Ðông, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!
Liên hệ để được giá tốt nhất!
 • Ut Tam Hotel
 • Group 3, Ward 1, Duyen Hai, Ba Ðông, Việt Nam
500,256 VND
 • Vila Basi
 • Đầu Giồng xã Ba Si - Càng Long - Trà Vinh, Nguyệt Hạng, Việt Nam
Liên hệ để được giá tốt nhất!