Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 7 chỗ nghỉ.

1,356,570 ↔ 3,156,102 VND
407,007 ↔ 473,256 VND
1,186,090 VND
760,333 ↔ 3,498,607 VND
2,041,602 ↔ 2,041,602 VND
197,010 ↔ 297,000 VND
1,431,652 ↔ 9,151,817 VND