Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 22 chỗ nghỉ.

959,078 ↔ 959,078 VND
472,152 ↔ 561,587 VND
1,731,978 ↔ 6,369,378 VND
1,621,565 ↔ 1,621,565 VND
848,665 ↔ 1,511,150 VND
465,494 ↔ 8,579,189 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
Liên hệ để được giá tốt nhất!
594,712 ↔ 694,084 VND
13,215,589 ↔ 13,215,589 VND
490,922 ↔ 490,922 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
Liên hệ để được giá tốt nhất!
539,504 ↔ 672,001 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
804,499 ↔ 804,499 VND
517,422 ↔ 848,665 VND
627,835 ↔ 705,126 VND
694,084 ↔ 804,499 VND
  • Vinh Thinh Resort
  • Khu Trung, National Road 13, Vinh Thinh Commune, Vinh Tuong, Vinh Phuc, Hoằng Xá, Việt Nam
1,807,238 VND
< 1 2 >