Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 25 chỗ nghỉ.

  • 2001 Motel
  • Group 2, Hai Trung Neighborhood, Long Hải, Việt Nam
165,753 ↔ 634,177 VND
4,466,547 ↔ 37,345,569 VND
2,246,675 ↔ 18,197,399 VND
299,589 ↔ 522,648 VND
1,950,305 ↔ 3,311,020 VND
  • Dai Duong Hotel
  • 49, Street 36, Hai Tan, Long Hai, Long Dien, Long Hải, Việt Nam
678,789 ↔ 745,707 VND
1,000,000 ↔ 1,800,000 VND
232,671 ↔ 411,118 VND
299,589 ↔ 522,648 VND
549,192 ↔ 984,603 VND
188,059 ↔ 299,589 VND
411,118 ↔ 634,177 VND
411,118 ↔ 634,177 VND
210,365 ↔ 611,872 VND
385,020 ↔ 798,406 VND
  • Stone Villa
  • Long Phu, Phuoc Dien, Phuoc Hai, Dat Do, Long Hải, Việt Nam
2,415,018 ↔ 5,315,219 VND
  • Thuy Lan Motel
  • Bai tam khu quan doi 298, khu pho Hai Trung,, Long Hải, Việt Nam
232,671 ↔ 678,789 VND
232,671 ↔ 277,283 VND
Liên hệ để được giá tốt nhất!
344,201 ↔ 489,189 VND
< 1 2 >