Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 8 chỗ nghỉ.

296,593 ↔ 384,924 VND
990,000 ↔ 1,782,000 VND
230,344 ↔ 407,007 VND
296,593 ↔ 517,422 VND
  • Kim Quang Apartment
  • Apt B2, Floor 9, Kim To Building, Phuoc Tinh, Long Dien, Ba Ria - Vung Tau, Long Hải, Việt Nam
848,665 ↔ 959,078 VND
381,170 ↔ 790,422 VND
  • Stone Villa
  • Long Phu, Phuoc Dien, Phuoc Hai, Dat Do, Long Hải, Việt Nam
2,570,318 ↔ 5,262,067 VND
  • Thuy Lan Motel
  • Bai tam khu quan doi 298, khu pho Hai Trung,, Long Hải, Việt Nam
230,344 ↔ 672,001 VND