Bạn cần đặt phòng?
Gọi ngay

19006206

Giá phòng (1 đêm)
Xếp hạng khách sạn
Loại chỗ ở
Gần biển
Điểm đánh giá

Kết quả: 22 chỗ nghỉ.

  • 2001 Motel
  • Group 2, Hai Trung Neighborhood, Long Hải, Việt Nam
164,095 ↔ 627,835 VND
3,007,056 ↔ 22,972,113 VND
2,224,208 ↔ 18,015,425 VND
296,593 ↔ 517,422 VND
1,930,802 ↔ 3,277,910 VND
296,593 ↔ 384,924 VND
990,000 ↔ 1,782,000 VND
230,344 ↔ 407,007 VND
296,593 ↔ 517,422 VND
500,000 ↔ 800,757 VND
186,178 ↔ 296,593 VND
407,007 ↔ 627,835 VND
407,007 ↔ 627,835 VND
208,261 ↔ 605,753 VND
381,170 ↔ 790,422 VND
  • Stone Villa
  • Long Phu, Phuoc Dien, Phuoc Hai, Dat Do, Long Hải, Việt Nam
2,390,868 ↔ 5,262,067 VND
  • Thuy Lan Motel
  • Bai tam khu quan doi 298, khu pho Hai Trung,, Long Hải, Việt Nam
230,344 ↔ 672,001 VND
  • Thuy Nhien Hotel
  • Road 36, Hai Binh, Long Hai, Long Dien, Ba Ria - Vung Tau, Long Hải, Việt Nam
192,812 ↔ 495,359 VND
230,344 ↔ 274,510 VND
340,759 ↔ 484,297 VND
< 1 2 >